Εσωτερικοί χώροι είναι τα γραφεία, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία ακόμα και κατοικίες.

Στους παραπάνω χώρους τοποθετούμε συνήθως, φυτά, σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες που μπορεί να είναι κινητές από πλαστικό ή άλλα υλικά ή σταθερές (εντοιχισμένες).

Σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των φυτών, όπως ο φωτισμός, ο αερισμός και η θερμοκρασία είναι σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα από αυτά στους εξωτερικούς χώρους.