Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν τα φυτεύουμε σε κοινό κηπόχωμα. Χρησιμοποιούμε έτοιμα εδαφικά μίγματα που κυκλοφοτούν στο εμπόριο ή κατασκεύαζουμε μόνοι μας ένα μίγμα το οποίο μπορεί να αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά :

  •   Τύρφη ή φυλλόχωμα σε ποσοστό 35 %
  •   Περλίτης σε ποσοστό 15 %
  •   Κηπευτικό χώμα σε ποσοστό 40%
  •   Χούμος σε ποσοστό 10 %
  •  Λιπάσματα

Το εδαφικό μίγμα παρασκευάζεται με καλή μίξη των συστατικών.

Σε περίπτωση που το κηπόχωμα είναι πολύ βαρύ αυξάνουμε τα ποσοστά της τύρφης και του περλίτη. Αν είναι πολύ ελαφρύ τα μειώνουμε.