Οι συνθήκες φωτισμού, θερμοκρασίας, αερισμού και υγρασίας της ατμόσφαιρας έχουν μελετηθεί πριν τοποθετηθούν τα φυτά.

Επειδή όμως κάτι μπορεί να μην εκτιμήθηκε σωστά ή κάτι να άλλαξε ο συντηρητής οφείλει να παρεμβαίνει αλλάζοντας κάποια από τις παραπάνω συνθήκες ή αλλάζοντας θέση σε κάποια φυτά.

Για παράδειγμα σε συνθήκες κακού φωτισμού μπορούμε να τοποθετήσουμε ειδικούς λαμπτήρες.

Μπορούμε να μειώνουμε την υπερβολική λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης που ρίχνει πολύ την υγρασία της ατμόσφαιρας.