Είναι η πιο βασική εργασία συντήρησης των φυτών και καθορίζει την συχνότητα των επισκέψεων του συντηρητή.

Οι ανάγκες των φυτών στους εσωτερικούς χώρους είναι σαφώς μικρότερες από τις αντίστοιχες στους εξωτερικούς λόγω μειωμένης εξατμισοδιαπνοής.

Οι ανάγκες σε νερό και η συχνότητα των ποτισμάτων καθορίζονται από το είδος, το μέγεθος, το στάδιο ανάπτυξής των φυτών, το εδαφικό μίγμα και λιγότερο από την εποχή του έτους.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες του κτιρίου όπως η θερμοκρασία, ο κλιματισμός, ο φωτισμός παρουσιάζουν μία μικρή διαφοροποίηση από κτίριο σε κτίριο.

Η ιδιαίτερη θέση κάθε φυτού μέσα στο κτίριο επίσης παρουσιάζει διαφορές. Δίπλα σε ένα τζάμι που έχει πολύ φως το φυτό χρειάζεται περισσότερο νερό από ότι σε θέσεις με λίγο φωτισμό.

Το μέγεθος της γλάστρας και η κατασκευή της (αν είναι αυτοποτιζόμενη ή όχι) καθορίζουν την συχνότητα των ποτισμάτων.

Οι αυτοποτιζόμενες και οι μεγάλες γλάστρες έχουν μεγαλύτερη αυτονομία όσον αφορά το πότισμα από τις κοινές και μικρές γλάστρες.

Σε εντοιχισμένες μεγάλες ζαρντινιέρες σε εσωτερικούς χώρους ή σε αίθρια μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα αυτομάτου ποτίσματος με σταγόνες. Αρκεί να υπάρχει στράγγιση και παροχή νερού.

Στις γλάστρες το πότισμα γίνεται με το κλασικό ποτιστήρι από τον συντηρητή.