Η λίπανση είναι και στην συντήρηση των φυτών εσωτερικού χώρου μία από τις βασικές εργασίες. Βασικά ισχύει ότι έχουμε πει στην λίπανση στην συντήρηση του κήπου.

Η λίπανση εδώ κύριο στόχο έχει την ανάπτυξη της βλάστησης συνεπώς κυριαρχεί η αζωτούχος λίπανση.

Χρησιμοποιούνται κοκκώδη λιπάσματα στην επιφάνεια του εδαφικού μίγματος ή υδατοδιαλυτά διαλυμένα στο νερό με το ποτιστήρι. 

Μία λογική συχνότητα είναι κάθε 1 – 2 μήνες.