Και τα φυτά εσωτερικού χώρου προσβάλλονται από εχθρούς και ασθένειες.

Κοκκοειδή, τετράνυχοι, σήψεις ριζών είναι οι πιο συνηθισμένες προσβολές.

Η αντιμετώπισή τους είναι επιβεβλημένη.

Η εφαρμογή μπορεί να είναι πολύ δύσκολη μέσα σε έναν εσωτερικό χώρο. Απαιτείται ένας χώρος έξω από το κτίριο συνήθως όπου θα μεταφερθούν τα φυτά για να γίνει ο ψεκασμός παράλληλα ενδεχομένως με άλλες εργασίες συντήρησης.