Γίνεται όλες τις εποχές. Αφορά κυρίως :

  •         Απομάκρυνση ξηρών φύλλων.
  •         Αφαίρεση ξηρών κλάδων.
  •        Έλεγχος του όγκου της βλάστησης.
  •        Ανανέωση με αυστηρό κλάδεμα των πολύ γερασμένων φυτών.
  •        Διατήρηση σχήματος σε φυτά με σχήμα.
  •        Διαίρεση τούφας σε φυτά όπως ζάμια, αγλαόνημα, σπαθίφυλλο.