Μετά από χρόνια το ριζικό σύστημα του φυτού θα καταλάβει ολόκληρο τον όγκο της γλάστρας και η ανάπτυξή του έχει πρόβλημα.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο επιλογές :

  •    Μεταφύτευση σε μεγαλύτερη γλάστρα με ελαφρύ κλάδεμα των ριζών που έχουν τυλίξει την μπάλα χώματος.
  •   ‘‘Μεταφύτευση’’ στην ίδια γλάστρα με κλάδεμα των ριζών που περιβάλλουν την μπάλα χώματος και προσθήκη νέου εδαφικού μίγματος.

Μπορεί να γίνει όλες τις εποχές με καλύτερη εποχή την άνοιξη.