Η τύρφη που είναι το κύριο συστατικό των εδαφικών μιγμάτων μετά από μήνες αρχίζει να αποδομείται και η στάθμη του χώματος πέφτει βαθμιαία.

Απαιτείται τακτική συμπλήρωση από πάνω.

Πολλές φορές βγαίνει το φυτό με την μπάλα του χώματος και το χώμα προστίθεται στην κάτω μέρος της γλάστρας.