Σχεδόν όλα τα φυτά που απαντώνται αυτοφυή στο φυσικό περιβάλλον της Μεσογείου δεν μπορούν να ευδικιμήσουν στους εσωτερικούς χώρους.

Αντίθετα πολλά τροπικά φυτά μπορούν να ζήσουν και να αναπτυχθούν ικανοποιητικά. Προφανώς οι συνθήκες στο τροπικό δάσος μοιάζουν με αυτές των εσωτερικών χώρων. Η υγρασία της ατμόσφαιρας είναι αυτή που συνήθως δεν είναι ικανοποιητική και δημιουργεί προβλήματα στα φυτά.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου μπορούμε με βάση τα βοτανολογικά τους χαρακτηριστικά να τα κατατάξουμε στις παρακάτω κατηγορίες :

  •   Φυλλώδη φυτά στα οποία το κύριο διακοσμητικό στοιχείο είναι το φύλλωμα. Εκτός από τις ποικιλίες με πράσινο φύλλωμα έχουμε και χρυσόφυλλες  ή ‘’πανασέ’’ ποικιλίες. Τα φυτά αυτά σπάνια ανθίζουν στον εσωτερικό χώρο πχ. Δράκαινες.
  •   Ανθοφόρα φυτά.  Καλλιεργούνται για τοεντυπωσιακό τους άνθος. Πολύ γνωστό φυτό το σπαθίφυλλο. Είναι κατά κανόνα πιό δύσκολα στην συντήρηση τους από τα προηγούμενα.
  •   Παχύφυτα ή κακτοειδή. Κύριο διακοσμητικό στοιχείο είναι οι σαρκώδεις ιστοί τους (φύλλα και βλαστοί) και η μορφή τους που είναι ‘’ξένη’’ με το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας.