Στην οικογένεια Ψυχοδίδες (Psychodidae) ανήκουν οι Μύγες των αποχετεύσεων.

Αναπαράγονται σε αποχετευτικά δίκτυα και εμφανίζονται στις τουαλέτες.

Οι ρυθμοί αναπαραγωγής είναι πολύ γρήγοροι. Αναπτύσσονται σε μεγάλους πληθυσμούς.

Φροντίζουμε να μην ‘‘ κρατούν ’’ λύματα τα αποχετευτικά δίκτυα.

Να συντηρούνται τα φρεάτια και να έχει πρόσβαση στα φρεάτια και στον βόθρο ο απολυμαντής.

Να ψεκάζονται κυρίως τα φρεάτια με ακμαιοκτόνο εντομοκτόνο αλλά και με ρυθμιστή ανάπτυξης για την καταπολέμηση των προνυμφών.

Να εφαρμόζονται υπολειμματικοί ψεκασμοί στις τουαλέτες.