ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

AESCULUS HIPPOCASTANUM, HIPPOCASTANACEAE

ΚΑΤΑΛΠΗ

CATALPA BIGNONIOIDES, BIGNONIACEAE

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

CERCIS SILIQUASTRUM, FABACEAE

ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ

ACACIA SALINGA, FABACEAE

ΑΡΙΑ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ

QUERCUS ILEX, FAGACEAE

ΒΑΟΥΧΙΝΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΗ

BAUHINIA VARIEGATA, FABACEAE

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΕΤΕΡΟΦΥΛΛΟΣ

BRACHYCHITON POPULNEUS, STERCULIACEAE

ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ

GREVILEA ROBUSTA, PROTEACEAE

ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΒΑΓΙΑ

LAURUS NOBILIS, LAURACEAE

ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ

CASUARINA TENUISSIMA, CASUARINACEAE

ΚΑΜΦΟΡΟΔΕΝΔΡΟ

CINNAMOMUM CAMPHORA, LAURACEAE

ΜΑΓΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ

MAGNOLIA GRANDIFLORA ‘‘GALLISONIENSIS’’, MAGNOLIACEAE

ΜΙΜΟΖΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

ACACIA DECURENS ‘‘DEALBATA’’, FABACEAE

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

NERIUM OLEANDER, APOCYNACEAE

ΦΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ

FICUS ELASTICA, MORACEAE

ΦΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΙΚΟΣ

FICUS NITIDA, MORACEAE

ΧΑΡΟΥΠΙΑ

CERATONIA SILIQUA, FABACEAE

ΨΕΥΤΟΠΙΠΕΡΙΑ

SCHINUS MOLLE, ANACARDIACEAE