ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

AESCULUS HIPPOCASTANUM, HIPPOCASTANACEAE

ΚΑΤΑΛΠΗ

CATALPA BIGNONIOIDES, BIGNONIACEAE

ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ

ACACIA SALINGA, FABACEAE

ΑΡΙΑ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ

QUERCUS ILEX, FAGACEAE

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΕΤΕΡΟΦΥΛΛΟΣ

BRACHYCHITON POPULNEUS, STERCULIACEAE

ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ η ΙΣΧΥΡΗ

GREVILEA ROBUSTA, PROTEACEAE

ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΒΑΓΙΑ

LAURUS NOBILIS, LAURACEAE

ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ

CASUARINA TENUISSIMA, CASUARINACEAE

ΚΑΜΦΟΡΟΔΕΝΔΡΟ

CINNAMOMUM CAMPHORA, LAURACEAE

ΜΑΓΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ

MAGNOLIA GRANDIFLORA ‘‘GALLISONIENSIS’’, MAGNOLIACEAE

ΜΙΜΟΖΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

ACACIA DECURENS ‘‘DEALBATA’’, FABACEAE

ΜΠΟΧΙΝΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΗ

BAUHINIA VARIEGATA, FABACEAE

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

NERIUM OLEANDER, APOCYNACEAE

ΦΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ

FICUS ELASTICA, MORACEAE

ΦΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΙΚΟΣ

FICUS NITIDA, MORACEAE

ΧΑΡΟΥΠΙΑ

CERATONIA SILIQUA, FABACEAE

ΨΕΥΤΟΠΙΠΕΡΙΑ

SCHINUS MOLLE, ANACARDIACEAE