Απεντόμωση Μυοκτονία

greenandhealth.gr

Green & Health

Κατασκευή και Συντήρηση Κήπων - Έργα Πρασίνου Απεντομώσεις - Μυοκτονίες - Απολυμάνσεις

Αναλαμβάνουμε την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία, χώρους τροφίμων, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.λ.π.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε είναι σύγχρονες αποτελεσματικές και απολύτως επιτρεπόμενες από το Νόμο. Είναι σύμφωνες με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές που αφορούν την ασφάλεια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Επιλέγουμε την προσέγκιση της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η επιθεώρηση του χώρου, η επικοινωνία και η ενημέρωση του πελάτη, η τεχνική μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, οι συστάσεις για προληπτικά μέτρα προηγούνται κάθε έργου.

Μετά την εφαρμογή συντάσσεται αναφορά με τις εργασίες που έγιναν, τα ευρήματα των παγίδων σύλληψης εντόμων και τις καταναλώσεις των δολωμάτων στους δολωματικούς σταθμούς μυοκτονίας.

Γίνεται σύγκριση των αριθμών με προηγούμενες εφαρμογές και συνιστώνται μέτρα διορθωτικά ή συμπληρωματικά, όπως καθαρισμοί, σίτες κ.α. για μιά πιό ολοκληρωμένη διαχείριση των παρασίτων.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης των παρασίτων ηγειονιμικής σημασίας σε χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης ή πώλησης τροφίμων είναι απολύτως συμβατές με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων όπως HACCP.

Παρέχουμε στους πελάτες μας:

  • Μελέτη επικινδυνότητας.
  • Προτάσεις για προληπτικά μέτρα.
  • Εγκαθιστούμε σύστημα παρακολούθησης των παρασίτων (monitoring).
  • Εφαρμογές με μή τοξικά σκευάσματα.
  • Εφαρμογές με εγκεκριμένα σκευάσματα.
  • Καταγραφή των ευρημάτων.
  • Μελέτη Υγειονομικής παρακολούθησης.
  • Διατήρηση πλήρους φακέλου διαχείρισης παρασίτων.
Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε μας!

Μάθε να μοιράζεσαι