Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Χώρων Πράσινου

Η γνώση του αντικειμένου, η πολύχρονη…

Συντήρηση Πράσινου

Η συντήρηση κάθε χώρου πρασίνου ακολουθεί…

Αυτόματο Πότισμα

Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή συστήματος…

Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων

Παρέχουμε υπηρεσίες όπως την συντήρηση,…

Αποψίλωση

Σε κάθε ακάλυπτο χώρο αναπτύσσεται…

Ειδικές Εφαρμογές Φυτοπροστασίας

Αναλαμβάνουμε στα πλαίσια μίας συντήρησης…

Καταπολέμηση Πευκοκάμπιας

Η πευκοκάμπια (Thaumetopea pityocampa). Βιολογία…

Φυτά Εσωτερικού Χώρου

Στους εσωτερικούς χώρους όπως γραφεία,…