ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ

ACACIA SALINGA, FABACEAE

ΑΡΙΑ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ

QUERCUS ILEX, FAGACEAE

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΕΤΕΡΟΦΥΛΛΟΣ

BRACHYCHITON POPULNEUS, STERCULIACEAE

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΡΟΖ ΦΛΟΓΑ

BRACHYCHITON DISCOLOR,  MALVACEAE Χαρακτηριστικά…

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΣΦΕΝΔΑΜΟΦΥΛΛΟΣ

BRACHYCHITON ACERIFOLIUS,  MALVACEAE Χαρακτηριστικά…

ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ η ΙΣΧΥΡΗ

GREVILEA ROBUSTA, PROTEACEAE

ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΒΑΓΙΑ

LAURUS NOBILIS, LAURACEAE

ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ

CASUARINA TENUISSIMA, CASUARINACEAE

ΚΑΜΦΟΡΟΔΕΝΔΡΟ

CINNAMOMUM CAMPHORA, LAURACEAE

ΚΟΥΜΑΡΙΑ

ARBUTUS UNEDO, ERICACEAE

ΛΑΓΚΟΥΝΑΡΙΑ

LAGUNARIA PATTERSONII

ΜΑΓΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ

MAGNOLIA GRANDIFLORA ‘‘GALLISONIENSIS’’, MAGNOLIACEAE

ΜΙΜΟΖΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

ACACIA DECURENS ‘‘DEALBATA’’, FABACEAE

ΜΠΟΧΙΝΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΗ

BAUHINIA VARIEGATA, FABACEAE

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

NERIUM OLEANDER, APOCYNACEAE

ΠΛΟΥΜΕΡΙΑ ΛΕΥΚΗ

PLUMERIA ALBA,  APOCYNACEAE Χαρακτηριστικά : …

ΦΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ

FICUS ELASTICA, MORACEAE

ΦΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΙΚΟΣ

FICUS NITIDA, MORACEAE

ΧΑΡΟΥΠΙΑ

CERATONIA SILIQUA, FABACEAE

ΧΟΡΙΣΙΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΔΕΝΔΡΟ

CHORISIA SPECIOSA,    BOMBACACEAE Χαρακτηριστικά…

ΨΕΥΤΟΠΙΠΕΡΙΑ

SCHINUS MOLLE, ANACARDIACEAE