ΓΥΝΕΡΙΟ

GYNERIUM ARGENTEUM,   POACEAE Αειθαλές, αγροστώδες…

ΜΠΑΜΠΟΥ

BAMBUSA AUREA,   POACEAE Αειθαλές αγροστώδες…

ΠΕΝΙΣΕΤΟΥΜ

PENNISETUM SETACEUM,   POACEAE Αειθαλές, πολυετές…

ΣΤΥΠΑ

STIPA TENUISSIMA, POACEAE Πολυετές αγρωστώδες…

ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΓΛΑΥΚΗ

FESTUCA GLAUCA,    POACEAE Ποώδες, πολυετές,…