ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

ΑRECASTRUM ROMANZOFFIANUM (COCCUS PLUMOSUS), PALMACEAE

ΛΙΒΙΝΣΤΟΝΑ

LIVINSTONA SINENSIS, PALMACEAE

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝΙΑ, ΠΙΤΣΑΡΔΙΑ

WASHINGTONIA ROBUSTA, PALMACEAE

ΤΡΑΧΥΚΑΡΠΟΣ

TRACHYCARPUS FORTUNEI, PALMACEAE

ΤΣΙΚΑΣ

CYCAS REVOLUTA, CYCADACEAE

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΝΑΡΙΟΣ

PHOENIX CANARIENSIS, PALMACEAE

ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ

CHAMAEROPS HUMILIS, PALMACEAE

ΧΟΥΡΜΑΔΙΑ

PHOENIX DACTYLIFERA, PALMACEAE