ΑΚΑΚΙΑ ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ, Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ALBIZIA JULIBRISSIN, FABACEAE

AKAKIA ΡΟΖ

ROBINIA HISPIDA ‘‘ROSEA’’, FABACEAE

ΑΡΜΥΡΙΚΙ ΚΟΙΝΟ

TAMARIX SP., TAMARICACEAE

ΓΑΖΙΑ

ACACIA FARNESIANA, FABACEAE

ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ

JACARANDA MIMOSAEFOLIA, BIGNONIACEAE

EΛΑΙΑΓΝΟΣ

ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA, ELEAGNACEAE

ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ

HIBISCUS SYRIACUS, MALVACEAE

ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

AESCULUS HIPPOCASTANUM, HIPPOCASTANACEAE

ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ

SALIX ΒΑΒΥLONICA, SALICACEAE

ΚΑΤΑΛΠΗ

CATALPA BIGNONIOIDES, BIGNONIACEAE

ΚΕΡΛΕΟΥΤΕΡΙΑ

KOERLEUTERIA PANICULATA, SAPINDACEAE

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

CERCIS SILIQUASTRUM, FABACEAE

ΛΑΓΚΕΣΤΡΟΙΜΙΑ η ΙΝΔΙΚΗ

LAGERSTROEMIA INDICA, LYTHRACEAE

MAΓΝΟΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑΤΑ

MAGNOLIA STELLATA, MAGNOLIACEAE

ΜΕΛΙΑ

MELIA AZEDARACH, MELIACEAE

ΜΕΛΙΚΟΥKΚΙΑ

CELTIS AUSTRALIS, ULMACEAE

MOYΡΙΑ

MORUS ALBA, MORACEAE

ΜΠΡΟΥΣΣΟΝΕΤΙΑ

BROUSSONETIA PAPYRIFERA, MORACEAE

ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑ, ΠΑΒΛΩΝΙΑ

PAULOWNIA TOMENDOSA , SCROPHULARIACEAE

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

PLATANUS ORIENTALIS, PLATANACEAE

ΠΛΑΤΑΝΟΣ YBΡΙΔΟΓΕΝΗΣ

PLATANUS HYBRIDA, PLATANACEAE

ΠΛΟΥΜΕΡΙΑ ΛΕΥΚΗ

PLUMERIA ALBA, APOCYNACEAE

ΠΡΟΥΝΟΣ ΠΙΣΣΑΡΔΕΙΟΣ

PRUNUS CERASIFERA ‘‘PISSARDII’’, ROSACEAE

ΡΟΜΠΙΝΙΑ, ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ

ROBINIA PSEUDOACACIA, FABACEAE

ΣΟΦΟΡΑ

SOPHORA JAPONICA, FABACEAE

ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ACER NEGUNDO, ACERACEAE

ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ

TILIA ΤΟΜΕΝDOSA, TILIACEAE