ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ

PHILADELPHUS CORONARIUS, HYDRANGEACEAE Φυλλοβόλος…

ΒΕΪΓΚΕΛΙΑ

WEIGELA FLORIDA CAPRIFOLIACEAE Φυλλοβόλος θάμνος.…

ΔΑΤΟΥΡΑ Η ΠΑΛΕΥΚΗ

DATURA X CANDIDA, BROUGMANSIA CANDIDA,   SOLANACEAE Φυλλοβόλος…

ΔΕΥΤΣΙΑ

DEUTZIA HYBRIDA, SAXIFRAGACEAE Φυλλοβόλος θάμνος.…

ΚΟΤΙΝΟΣ

COTINUS COGGYGRIA, ANACARDIACEAE Φυλλοβόλος θάμνος.…

ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ

COTONEASTER HORIZONTALIS,    ROSACEAE Φυλλοβόλος…

ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ

LAGERSTROEMIA INDICA, LYTHRACEAE Φυλλοβόλος μεγάλος…

ΛΑΝΤΑΝΑ

LANTANA CAMARA,   VERBENACEAE Ημιαειθαλής θάμνος.…

ΛOYIZA

ALOYSIA (LIPPIA) CITRIODORA, VERBENACEAE Φυλλοβόλος…

ΟΡΤΑΝΣΙΑ

HYDRANGEA MACROPHYLLA,    HYDRANGEACEAE Φυλλοβόλος…

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

SYRINGA VULGARIS,   OLEACEAE Φυλλοβόλος θάμνος…

ΣΟΛΑΝΟ ΘΑΜΝΩΔΕΣ

SOLANUM RANTONNETII,   SOLANACEAE Ημιαειθαλής…

ΣΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΥΚΗ

SPIRAEA X VANHOUTEII,  ROSACEAE Φυλλοβόλος θάμνος. …

ΤΣΙΝΤΟΝΙΑ, ΑΝΘΟΚΥΔΩΝΙΑ

CHAENOMELES JAPONICA, CYDONIA JAPONICA,     ROSACEAE …