ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ

COTONEASTER HORIZONTALIS,    ROSACEAE Φυλλοβόλος…

ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ

LAGERSTROEMIA INDICA, LYTHRACEAE Φυλλοβόλος μεγάλος…

ΛΑΝΤΑΝΑ

LANTANA CAMARA,   VERBENACEAE Ημιαειθαλής θάμνος. Κατάγεται…

ΟΡΤΑΝΣΙΑ

HYDRANGEA MACROPHYLLA,    HYDRANGEACEAE Φυλλοβόλος…

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

SYRINGA VULGARIS,   OLEACEAE Φυλλοβόλος θάμνος…

ΣΟΛΑΝΟ ΘΑΜΝΩΔΕΣ

SOLANUM RANTONNETII,   SOLANACEAE Ημιαειθαλής…

ΣΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΥΚΗ

SPIRAEA X VANHOUTEII,  ROSACEAE Φυλλοβόλος θάμνος. Έχει…

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ROSA SP., ROSACEAE Φυλλοβόλος θάμνος. Έχει…

ΤΣΙΝΤΟΝΙΑ, ΑΝΘΟΚΥΔΩΝΙΑ

CHAENOMELES JAPONICA, CYDONIA JAPONICA,     ROSACEAE Φυλλοβόλος,…