ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ

COTONEASTER HORIZONTALIS,    ROSACEAE Φυλλοβόλος…

ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ

LAGERSTROEMIA INDICA, LYTHRACEAE Φυλλοβόλος μεγάλος…

ΛΑΝΤΑΝΑ

LANTANA CAMARA,   VERBENACEAE Ημιαειθαλής θάμνος. Κατάγεται…

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

SYRINGA VULGARIS,   OLEACEAE Φυλλοβόλος θάμνος…

ΣΠΕΙΡΑΙΑ ΛΕΥΚΗ

SPIRAEA X VANHOUTEII,  ROSACEAE Φυλλοβόλος θάμνος. Έχει…

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ROSA SP., ROSACEAE Φυλλοβόλος θάμνος. Έχει…

ΤΣΙΝΤΟΝΙΑ, ΑΝΘΟΚΥΔΩΝΙΑ

CHAENOMELES JAPONICA, CYDONIA JAPONICA,     ROSACEAE Φυλλοβόλος,…