ΕΛΙΑ

OLEA SATIVA,   OLEACEAE Αειθαλές καρποφόρο…

ΡΟΔΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ

PUNICA GRANATUM, PUNICACEAE