ΑΓΡΙΑΔΑ

CYNODON DACTYLON,    POACEAE Πολυετές, αγροστώδες…

ΔΙΧΟΝΔΡΑ

DICHONDRA REPENS,  CONVOLVULACEAE Αειθαλές, έρπον,…

ΛΙΠΠΙΑ

LIPPIA NODIFLORA, POACEAE Αειθαλές, χαμηλό,…

ΚΙΚΟΥΓΙΟ

PENNISETUM GLANDESTINUM,     POACEAE Αειθαλές,…

ΦΕΣΤΟΥΚΑ

FESTUCA SP.,     POACEAE Αειθαλές, ψυχρόφιλο,…