ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

AESCULUS HIPPOCASTANUM, HIPPOCASTANACEAE

Φυλλοβόλο, μεγάλο δένδρο της περιοχής μας.  Το συναντούμε αυτοφυές σε μεγάλα υψόμετρα σε πολλά βουνά της χώρας.
Ανθίζει στο τέλος της Άνοιξης  για 20 – 25 μέρες. Έχει πολύ πλούσια ανθοφορία. Το φθινόπωρο ωριμάζει ο καρπός του το πικροκάστανο. Έχει μεγάλη σφαιρική κόμη και είναι κατάλληλο για σκίαση. Αναπτύσσεται μάλλον αργά.
Χρειάζεται έδαφος γόνιμο, ελαφρά όξινο και καλά στραγγιζόμενο. Υποφέρει σε θέσεις με ζεστά και ξηρά καλοκαίρια και με ασβεστώδη εδάφη. Παγώνει στους -30 C.
Κατάλληλο δένδρο για δενδροστοιχίες πάρκων, δημοσίων δρόμων. Επίσης είναι κατάλληλο ως μεμονωμένο σε κήπους και για σκίαση σε χώρους στάθμευσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αναδασώσεις σε ορεινές περιοχές. H ποικιλία ‘‘Baumanni’’ δεν κάνει καρπούς.
Πολλαπλασιάζεται με σπόρο.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε μας!

Μάθε να μοιράζεσαι